De nazaten van Adriaen Jansen van Grimmelyckhuysen


Op de volgende pagina's vindt u de genealogische gegevens van de nazaten van Adriaen Jansen van Grimmelyckhuysen. De genealogie is niet eerder gepubliceerd, de kwartierstaten en stamreeksen zijn ontleend aan "40 Nazaten", ons kwartierstatenboek dat in het voorjaar van 2002 onder verwanten/ naamgenoten is verspreid.

 

Rond het jaar 1800 waren er in Nederland zeven gezinshoofden die de familienaam droegen en rechtstreekse afstammelingen van Adriaen Jansen waren. Twee gezinnen woonden in Maassluis, drie in Leiden en twee in Utrecht. Twee families, een uit Maassluis en een uit Leiden zijn in de mannelijke lijn uitgestorven, iedere naamgenoot van nu stamt dus van een van vijf gezinshoofden af.

Van de Leidse families trok er in de 19e eeuw een naar 's-Gravenhage en een naar Amsterdam. In de 20e eeuw is indeling naar woonplaats niet meer mogelijk, al zijn in 's-Gravenhage en Utrecht de naamgenoten wat ruimer vertegenwoordigd. Wel hebben wij, om het overzicht te behouden, de nakomelingen van Adriaen Jansen in de 20e en 21e eeuw ingedeeld naar de takken die rond 1800 ontstonden. 

Het voorgaande heeft geleid tot de volgende indeling van onze gegevens;

 

      - de oudste generaties tot ongeveer 1800
      - de tak van Maassluis van 1800 tot heden

      - de Leidse/Amsterdamse tak van 1800 tot heden

      - de Leidse/Haagse tak van 1800 tot heden

      - de oudere Utrechtse tak van 1800 tot heden

      - de jongere Utrechtse tak van 1800 tot heden

kies op knoppenbalk een van de genealogische presentatievormen:

     - de stamboom (genealogie); te beginnen bij de stamvader worden alle
       mannelijke nakomelingen met hun kinderen opgesomd per tak.
     - kwartierstaten geven van zoveel mogelijk nakomelingen na de
       ouders, alle grootouders, overgrootouders enz. weer. 
    
- stamreeksen zijn beknopte overzichten, omdat van nakomelingen
       alleen vader, grootvader, overgrootvader enz. wordt opgesomd.

de stamboom kwartierstaten stamreeksen

het album

naamlijsten

webwijzer

naar Grimmsweb