De op deze site vermelde gegevens kwam o.a. mede tot stand dank zij de inbreng van: